Loopbaanonderbreking. Wat verandert er bij bpost?

Bpost moedigt aan om 1/2de loopbaanonderbreking aan te vragen. Tot op heden werden specifieke stelsels ingevoerd voor personeelsleden vanaf de leeftijd van 50 jaar en meer in het kader van de verschillende gesloten CAO's. Om van die regels te kunnen blijven genieten moeten betrokken personeelsleden in het overeengekomen systeem blijven werken.

Ingevolge de beslissingen van de regering die de voorwaarden tot de toegang tot loopbaanonderbreking heeft aangepast zoals voorzien in de privésector, werd  op basis van deze nieuwe wetgeving een tussentijds akkoord bedongen tussen het bedrijf en de vakbonden.
Volgende regels zullen nu van toepassing zijn voor de nieuwe aanvragen voor loopbaanonderbreking in het kader van de eindeloopbaan en specifiek voor de 1/2de loopbaanonderbreking:

1) Regel enkel van toepassing voor de ‘uitreikers’ zowel statutair als contractueel van de klasse D3 (algemene diensten inbegrepen) vanaf 54 jaar.

Voorwaarden:

 • Ten minste 10 jaar bedrijfsancienniteit hebben op het ogenblik van het begin van de loopbaanonderbreking die kan ingaan vanaf ten vroegste 1/4/2013 en ten laatste op 1/1/2017.
 • Minstens 54 jaar oud zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2016.
 • Verplicht te kiezen voor het systeem van 2 dagen werken in de eerste week (donderdag, vrijdag) en 3 dagen in de tweede (maandag, dinsdag, woensdag) en zo verder.
 • Zich ertoe verbinden om met vervroegd pensioen te gaan zodra het wettelijk mogelijk is en in dit werkregime te blijven werken.
 • De personeelsleden die reeds 60 maanden loopbaanonderbreking genoten hebben voor de leeftijd van 55 jaar zullen slechts vanaf hun 55ste kunnen instappen in deze vorm van specifieke loopbaanonderbreking.

Deze personeelsleden D3 zullen van volgende bijdragen genieten :

 • Toelage van de RVA (320,68 bruto) ; of  224,48 netto voor de personeelsleden van 54 jaar (265,69 netto indien alleenstaande of enkel samenwonend met ten minste één kind ten laste).
 • Toelage van de RVA (479,06 bruto) ; of 311,39 netto vanaf 55 jaar (396,91 netto indien alleenstaande of enkel samenwonend met minstens één kind ten laste) ;
 • Bijkomende toelage van bpost van 306 euro bruto  per maand (supplement dat de index zal volgen en gelinkt is aan het presenteïsme) ;  
 • Validering gedurende 72 maanden maximum  voor de berekening van het pensioen,  door bpost ten laste genomen.     maximum .

2) Voor alle andere statutaire en contractuele personeelsleden vanaf 55 jaar, daarbij inbegrepen de uitreikers die niet wensen in te stappen in het specifieke regime van 2-3 dagen werken per week gelden volgende voorwaarden :

 • ten minste 10 jaar bedrijfsanciënniteit hebben op het ogenblik van het begin van de loopbaanonderbreking die kan ingaat vanaf ten vroegste 1/4/2013 en ten laatste op 1/1/2014.
 • ten minste 55 jaar oud zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2013.
 • zich ertoe verbinden om met vervroegd pensioen te gaan zodra het wettelijk mogelijk is en in dit werkregime te blijven werken (wat concreet betekent dat de uitreikers die hier in stappen niet meer kunnen overstappen naar het systeem 2 dagen en 3 dagen werken met de bijkomende premie van 306 euro bruto).

Deze personeelsleden bekomen :
Toelage van de RVA (479,06 bruto) ; of 311,39 netto vanaf 55 jaar (396,91 netto indien alleenstaande of samenwonend met minstens één kind ten laste).
- bijkomende toelage van bpost gelinkt aan het presenteïsme:      
- indien produktkennistoelage of nachtwerk : toekenning van een toelage gelijk aan 40 % van de bruto maandelijkse toelage van de RVA – zoals voorzien in de vorige cao’s.
- voor alle andere personeelsleden : toekenning van een toelage gelijk aan 30% van de bruto maandelijkse toelage van de RVA .

Validering  pensioen door bpost ten laste genomen gedurende een periode van maximum 48 maanden.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten