Vernieuwde medische controle bij bpost

(20/02/20) - Iedereen weet dat als men ziek is, er een controle kan plaatsvinden. Al jaar en dag gebeuren deze controles op onaangekondigde momenten op de verblijfplaats van de patiënt. Bpost heeft nu beslist om dit systeem te moderniseren met ingang van 1 april 2020, met als bedoeling dat er minder controles zullen plaatsvinden.

Om de nieuwe procedure uit te rollen heeft bpost een contract afgesloten met MediCheck. Dit orgaan garandeert dat er binnen de 15 kilometer van elke medewerker een controlekabinet voorhanden is. Of je als zieke medewerker het huis mag verlaten of niet, speelt een grote rol bij de manier waarop de controle zal uitgevoerd worden.

Je mag het huis verlaten en er is binnen de 15 km van je verblijfplaats een kabinet van een controlearts:

  • In de plaats van een onverwachte controle zal er een uitnodiging per SMS verstuurd worden. Daarna wordt er nog een tweede SMS verstuurd ter herinnering en dit 24 u voor de afspraak. De medewerker zal dus naar het kabinet moeten gaan. De kosten voor deze verplaatsing worden automatisch vergoed op basis van het forfait dat nu reeds van toepassing is.

Je mag het huis niet verlaten of er is geen kabinet van een controlearts binnen de 15 km van je verblijfplaats:

  • Het personeelslid zal een SMS ontvangen waarbij hij/zij geïnformeerd wordt dat de controlearts zal langskomen. Indien men dan niet thuis is, wordt de ziekteperiode omgezet in een periode van niet bezoldigde afwezigheid ingevolge een administratieve onregelmatigheid.

Als het personeelslid van zijn huisarts de toestemming krijgt om zijn verblijfplaats te verlaten, maar zich in een situatie van verminderde mobiliteit bevindt, vastgesteld door de behandelend arts of door de controlearts, vindt de medische controle ook op de verblijfplaats van de werknemer plaats.

Op de SMS die u van MediCheck ontvangt kan zo nodig steeds reageren.

Indien bpost geen gsm-nummer van het personeelslid heeft of indien MedicCheck geen ontvangstbewijs (wanneer je gsm aanstaat ontvangt Medicheck automatisch een notificatie-sms) van de notificatie-sms ontvangt, dan kan er nog een onaangekondigd huisbezoek plaatsvinden. In geval van afwezigheid, wordt zoals vroeger een briefje achtergelaten, waarbij je opgeroepen bent om je de volgende dag op het kabinet aan te melden. Uiteraard blijft de beroepsprocedure die afgesproken is in de cao 2019-2020 van toepassing.

De volledige procedure zal in de komende weken via het management uitgelegd worden aan alle medewerkers. Daarnaast zal er bij de loonfiche van februari en maart 2020 een brief gevoegd worden, waarbij enerzijds de procedure wordt uitgelegd en anderzijds met de vraag om uw gsm-nummer door te geven. Het is niet verplicht om uw nummer op te geven, een controle oud systeem kan in dat geval gebeuren.

Na drie maanden zal het nieuwe systeem samen met de vakbonden geëvalueerd worden. Hou ons via uw sectorafgevaardigde op de hoogte van eventuele problemen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten