Wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil!

(12/10/18) - Een  spreuk uit de oude doos, maar zeker  van toepassing bij bpost! Het VSOA heeft er altijd naar gestreefd om via overleg, onderhandeling tot oplossingen te komen.

Als vakbonden proberen wij de hand aan de pols te houden en een evenwicht te vinden tussen de belangen van het bedrijf en de verzuchtingen van het personeel. Immers de ene kan niet zonder de andere!

Toch is dat juist wat er nu gebeurt: een gebrek aan personeel om de vereiste kwaliteit te bieden voor het voortbestaan van het bedrijf. Daar tegenover de onwil van het bedrijf om tijdig in te grijpen om het nodige personeel te vinden en te behouden!

Met statistieken bewijst men alles, maar de realiteit is dat de dagelijkse bezorging van belangrijke briefwisseling niet meer gegarandeerd is, tienduizenden mensen blijven dagelijks verstoken van post! Meer en meer stellen wij vast dat sommige diensten tot zelfs een week niet bezet zijn en er dus gewoon geen post komt in de te beleveren wijk!

Het personeel ervaart intussen een stijgende druk en het enige antwoord van het bedrijf is om het werk van de postbode in vakjes te steken en elk vakje aan andere mensen toe te vertrouwen , met andere bazen en andere regels! Waarom? Om bepaalde werkzaamheden snel te kunnen afstoten, of verkopen? Dat alles ten voordele van de aandeelhouder, maar ten nadele van de gebruiker, ten nadele van de gewone burger!
E-box is geen alternatief, eerder een complementair werkinstrument!  We worden immers  dagelijks overstelpt met mails; publiciteit, onbelangrijke informatie of berichtjes, die we amper nog lezen! Dit houdt gevaren in voor het verlies aan info. Regelmatig worden we geconfronteerd met het verlies van digitale gegevens ingevolge een bug, een virus, enz…  Een brief daarentegen heeft men fysiek in handen,  moet men wel openen om te weten of men actie moet ondernemen, en/ of  men hem al dan niet dient te bewaren. 

Het VSOA eist daarom een onmiddellijke bijsturing van de plannen, een grondige aanpassing van het beleid bij bpost met opnieuw respect voor het personeel, van hoog tot laag en van laag tot hoog!
Respect moet je verdienen, en kan je slechts bekomen indien je transparant bent, eerlijk tegenover je medewerkers, in open dialoog wil stappen, degelijke werkomstandigheden en werkmiddelen aanbiedt aan degelijke verloning! Men moet tevens genoeg ruimte bieden om hen toe te laten te recupereren!

Tot slot moet men het personeel toekomstperspectieven aanbieden en niet  uitpersen als een citroen om  daarna te dumpen!

Een gezonde omgeving is vandaag ver zoek bij bpost!

Het VSOA ziet het nut niet meer in om voor elk kantoor afzonderlijk stakingsaanzeggingen in te dienen en beperkt zich tot het aankondigen dat zij elke actie steunt en erkent die het gevolg is van deze wantoestanden binnen het bedrijf!
 

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten